Kotipalvelut

Kaikenikäisille kemiläisille.

Apua päivittäisiin kodin askareisiin ja siisteyden ylläpitämiseen.

Hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa asiakkaan omat voimavarat huomioiden ja niitä tukien.

Toiminnan perusideana on tarjota palvelua siten, että apu kohdennetaan niihin tehtäviin joista asiakas ei itsenäiseti suoriudu. Usein hyvin pienellä avustuksella arjen sujuvuus ja tyytyväisyys elämään paranee merkittävästi. Tilanteet ja toimintakyky vaihtelevat ja silloin palvelu mukautetaan kunkin hetken mukaan.

Asiakkaasta kannetaan vastuuta ja pyritään kaikella toiminnalla mahdollistamaan turvallinen ja mieleinen eläminen omassa kodissa.

 

Ajankohtaista:

Valitettavasti ei enää uusia  asiakkaita kotipalveluun.